Zarząd i Kadra Pedagogiczna SSJiKP

Zarząd

annas photo.jpeg

Pani Anna Unwin 

Dyrektor    

Pani Marta Gancarek

Dyrektor    

Kadra Pedagogiczna

P. Barbara Studzienna- Lider grupy przedszkolnej

P. Monika Jurgiel

Wychowawca klasy 0

P. Joanna Michańska

Wychowawca klasy I

P. Joanna Alankowicz

Wychowawca klasy II

annas photo.jpeg

P. Anna Unwin 

Wychowawca klasy III

P. Anna Kaczorowska

Wychowawca klasy V

P. Elżbieta Stawska Wychowawca klasy VI

P. Marta Gancarek Wychowawca kl. IV

Asystenci

P. Katarzyna Mazur

 grupa przedszkolna

P. Monika Jurgiel

 Klasa II

P. Arkadiusz Jagielski

Grupa przedszkolna