Zapisy 

Warunkiem zapisania dziecka na przyszły rok szkolny jest wypełnienie formularza rejestracyjnego,

oraz uiszczenie opłaty manipulacyjnej wynoszącej £10 od dziecka. 

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo wiadomość zwrotną z informacją

o przyjęciu dziecka/dzieci w poczet uczniów SSJiKP, oraz dane do przelewu opłaty wpisowej.

Zasady rekrutacji w SSJiKP

Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych

Rodzic/ opiekun prawny winien zapoznać się z Regulaminem i Statutem Szkoły przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w SSJiKP, albowiem są​ to dokumenty w których zawarte są prawa

i obowiązki każdego członka Społeczności Szkolnej, i do których założeń odwołuje się umowa ustna świadczenia przez SSJiKP usług edukacyjnych, którą Państwo zawieracie w momencie rozpoczęcia przez dziecko  nauki w SSJiKP.